Dieren en mythologieën


Veel oude culturen hebben verhalen over goden, halfgoden, mythische wezens en hun relaties met mensen. Deze verhalen gaven verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de goden, de elementen aarde, water, vuur en lucht, de mensen, het kwaad, ziekten en natuurverschijnselen.


Dit geheel aan verhalen en denkbeelden van een bepaalde cultuur wordt mythologie genoemd.


De oude Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Maya's waren polytheïstisch en vereerden meerdere goden en godinnen. Veel goden en godinnen kennen een dierlijke verschijningsvorm. Deze worden beschreven op de volgende pagina's.