Bronnen en disclaimer


Het Dierenmuseum is een website die informatie geeft over het dier in de kunst en cultuur. De website toont verschillende manieren waarop dieren zichtbaar zijn in de kunst, vertelt over de (symbolische) betekenis daarvan en schetst daarmee een cultuurhistorische perspectief op de relatie tussen mens en dier.


Het Dierenmuseum is geen organisatie, bedrijf of instelling en heeft géén commerciële doeleinden en géén winstoogmerk. Het betreft uitsluitend een persoonlijke hobby. De kennis die ik opdoe over dieren in de kunst en cultuur deel ik via deze website.


De meeste foto's van kunstwerken in de openbare ruimte heb ik zelf gemaakt. Deze foto's mogen vrij worden gebruikt en ik zou het zeer waarderen als je dan vermeldt dat ze afkomstig zijn van het Dierenmuseum of een link naar deze website wilt opnemen. Dat geldt ook voor de foto's op het Facebook- en Instagramaccount van het Dierenmuseum.

Voor het maken van deze website heb ik gebruik gemaakt van diverse (wetenschappelijke) literatuur, websites, foto's en films. Daarbij heb ik er naar gestreefd om de bepalingen in de Auteurswet zo goed mogelijk na te leven en heb ik de gebruikte bronnen zo goed als mogelijk vermeld. Bij foto's van anderen is daarom het gebruikersrecht vermeld of een verwijzing met een link opgenomen, tenzij deze aan het publieke domein zijn toegewezen. 


Mocht u onverhoopt menen dat de betreffende informatie, afbeeldingen of films niet op deze website mogen staan of dat de genoemde bron volgens u niet klopt, neem dan alstublieft contact met mij op via info@dierenmuseum.nl

Sommige afbeeldingen en/of films kunnen in de ogen van sommigen schokkend of beledigend zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen te shockeren of te beledigen, maar om zichtbaar te maken hoe er met dieren in de wereld wordt omgegaan en hoe hier vanuit verschillende perspectieven naar wordt gekeken.


De op deze website getoonde informatie heb ik met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ik probeer de website zo goed als mogelijk up to date te houden. Door tijdgebrek kan het echter voorkomen dat niet de meest actuele informatie over een onderwerp op de website staat of dat bronnen waarnaar wordt verwezen op het internet zijn verdwenen. Het Dierenmuseum is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan. Ook kan het Dierenmuseum niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van literatuur, websites, foto's of films waarnaar wordt verwezen.


Henny van Rij