Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Dieren in de kunst: als je er op let, ga je ze zien

Is het je wel eens opgevallen dat in diverse steden en dorpen dieren in steen of brons op straat of vanaf gebouwen naar ons kijken?
Zo is bovenstaande arend te zien op het Schielandshuis in Rotterdam. Iedere stad heeft zo zijn eigen dierenmuseum in de open lucht!

Wandelroutes langs dierenkunst
Het Dierenmuseum verzamelt dierenkunst op straat en heeft 9 wandelroutes gemaakt langs dierenkunst in het centrum van diverse steden. Iedere route vertelt je over de historie van de verschillende dierenkunst en de (symbolische) betekenis ervan. Daarmee wordt de rol die dieren in het leven van mensen spelen zichtbaar en de betekenis die mensen aan dieren toekennen.
Tegelijkertijd wordt met de wandelroutes
het cultuurhistorisch erfgoed van dierenkunst in Nederland in beeld gebracht.
De meeste routes kun je hieronder gratis downloaden.
Ga op pad en geniet van een safari langs dieren in steen & brons !!

Amsterdam

Delft

Den Haag

Dierenkunst Amsterdam


Dierenkunst Delft


Dierenkunst Den Haag


Gouda

Groningen

Leeuwarden

Dierenkunst Gouda


Dierenkunst Groningen


Dierenkunst Leeuwarden


Nootdorp

Rotterdam

Utrecht

Dierenkunst Nootdorp


Dierenkunst Rotterdam


Dierenkunst Utrecht


Dieren zijn echter niet alleen zichtbaar op straat, maar ook in andere kunstuitingen zoals op schilderijen en tekeningen, op glas-in-lood in kerken, in fotografie en zelfs op het menselijk lichaam.

Kunst toont vaak meer dan schoonheid
Veel dierenkunst toont de schoonheid van dieren en is bedoeld om van te genieten, maar vaak gaat er ook een boodschap van uit en kan er een diepere betekenis of symboliek achter schuil gaan. Dan staat de afbeelding van het dier symbool voor iets en is deze gebruikt vanuit een speciale betekenis. De diepere betekenis kan ook te maken hebben met een maatschappelijk protest waarbij de dierenkunst een bepaalde
situatie bekritiseert en ter discussie stelt. Dan hebben we het over dierenkunst als kritiek.

Dierenkunst als kritiek
Vaak gaat het hierbij om de vraag of we wel respectvol met dieren omgaan. Mógen we dieren houden voor gezelschap, voedsel, vermaak, onderzoek, sport en werk? Waarom wel, waarom niet? Waarom is het ene dier een huisdier en eten we het andere dier op? Zorgen we goed voor dieren, hebben ze een goed welzijn?  En gaan we wel goed om met dieren in het wild? Kunnen zij nog voortbestaan en leven in welzijn? Díe vragen zijn zichtbaar in de kunst van kunstenaars die hun kunst gebruiken om bij de kijker kritische vragen op te roepen en geven stof tot nadenken.

Dierenkunst en de relatie tussen mens en dier
Deze website toont je o.a. de verschillende manieren waarop dieren in de kunst zijn te zien, de geschiedenis van dierenkunst en de (symbolische) betekenis van dierenkunst. Hiermee krijg je tevens een cultuurhistorisch perspectief op de relatie tussen mens en dier: een beeld van hoe we ons tot dieren verhouden, hoe we over dieren denken, hoe we met dieren omgaan en in hoeverre hun belangen meetellen, vroeger en nu.

Ik hoop dat je met deze informatie nog meer zult genieten van de schoonheid van dieren en dat het je uitnodigt om na te denken over de vraag: "Wat vind ik een goede omgang met dieren?"

Henny van Rij
info@dierenmuseum.nl