Dierenkunst en de relatie tussen mens en dier
Naast de wandelroutes langs dierenkunst toont het online Dierenmuseum de verschillende manieren waarop dieren in de kunst te zien zijn. Hierbij ligt de focus op beeldhouwkunst en schilderkunst. De website vertelt over de geschiedenis van dierenkunst en de (symbolische) betekenis van dierenkunst. Hiermee krijg je tevens een cultuurhistorisch perspectief op de relatie tussen mens en dier: een beeld van hoe we ons tot dieren verhouden, hoe we over dieren denken, hoe we met dieren omgaan en in hoeverre hun belangen meetellen, vroeger en nu.


Kunst toont vaak meer dan schoonheid
Veel dierenkunst toont de schoonheid van dieren en is bedoeld om van te genieten, maar vaak gaat er ook een boodschap van uit en kan er een diepere betekenis of symboliek achter schuil gaan. Dan staat de afbeelding van het dier symbool voor iets en is deze gebruikt vanuit een speciale betekenis. De diepere betekenis kan ook te maken hebben met een maatschappelijk protest waarbij de dierenkunst een bepaalde situatie bekritiseert en ter discussie stelt. Dan hebben we het over kunst als kritiek.


Kunst als kritiek: gaan we respectvol om met dieren?
Vaak gaat het hierbij om de vraag of we wel respectvol met dieren omgaan. Mógen we dieren houden voor gezelschap, voedsel, vermaak, onderzoek, sport en werk? Waarom wel, waarom niet? Waarom is het ene dier een huisdier en eten we het andere dier op? Zorgen we goed voor dieren? Hebben ze een goed welzijn? En gaan we wel goed om met dieren in het wild? Kunnen zij nog voortbestaan en leven in welzijn? Díe vragen zijn zichtbaar in de kunst van kunstenaars die hun kunst gebruiken om bij de kijker kritische vragen op te roepen en geven stof tot nadenken.


Ik hoop dat je met de informatie op mijn website nog meer zult genieten van de schoonheid van dieren en dat het je uitnodigt om na te denken over de vraag: "Wat vind ik een goede omgang met dieren?"