Kunst die onze feitelijke omgang met dieren toont


Onze feitelijke omgang met dieren wordt op verschillende manieren in de kunst getoond. Hieronder vind je een korte impressie.


Deze kunst toont tevens onze moraal jegens dieren, omdat je uit het kunstwerk kunt afleiden wat we acceptabel vinden, of vonden, in de omgang met dieren.


Door op een afbeelding te klikken vind je verschillende kunstwerken die laten zien hoe we met dieren omgaan of omgingen.


Het gaat om kunst zonder een symbolische betekenis.

Monumenten voor dieren


Tussen bovenstaande kunstuitingen bestaat ook overlap. Zo zijn er voor diverse dieren monumenten opgericht waarmee we onze waardering uiten voor het dier(en), omdat ze een belangrijke rol in het leven van mensen hebben gespeeld. Het is een eerbetoon waarmee we het dier(en) niet willen vergeten.
Denk aan dieren ten tijde van oorlog, dieren die de mens hebben geholpen in een noodsituatie (bijv. een redding), dieren die van nut zijn geweest voor mensen (veehouderij, werkdieren, proefdieren) of een dier dat van bijzondere betekenis was in een gemeenschap of voor een individueel persoon, een ramp met dieren of een vondst van iets (bijv. walvisbotten in de bodem).


Meer weten?


  • Davids, K., Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en leed, 1989