Dierensymboliek in religies


Vanuit de verschillende religies wordt op een verschillende manier tegen dieren aangekeken. In de ene religie wordt meer rekening gehouden met de belangen van dieren dan in de andere.


Het Boeddhisme, Christendom en het Hindoeïsme hebben veel kunstuitingen waarin dieren zijn te zien en ze kennen ook een symbolische betekenis aan dieren toe. De Islam en het Jodendom kennen heel weinig kunstuitingen met dieren. Dit heeft te maken met het beeldverbod in het Oude Testament (Exodus 20:4) 'Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.’ (Exodus 20:4). Dit is ook de reden dat Mozes in Exodus 32 het Gouden Kalf dat het volk had gemaakt toen hij hen van Egypte naar Israël begeleidde, vernietigde.

Christenen hielden zich ook aan het beeldverbod, maar in het Romeinse rijk werden zij geconfronteerd met een bestaande beeldcultuur. Beelden en afbeeldingen waren in de tijd dat de Romeinen in Europa aan de macht waren overal aanwezig. De Christenen hadden een afkeer van de afgodsbeelden die voor hen heidens waren, omdat ze goden uitbeelden in een menselijke of dierlijke gedaante. Toch beïnvloedde deze beeldcultuur de vroegchristelijke kunst en kwamen er in de loop der eeuwen meer kunstuitingen met mensen en dieren zoals christelijke fresco's, beelden, mozaïeken, iconen en versieringen op graftombes en schilderijen.


Kunst werd ook een mogelijkheid voor de christenen om hun geloof verder te verspreiden. Mensen die niet konden lezen konden via de afbeeldingen van het leven van Jezus en van andere bijbelse gebeurtenissen en verhalen de boodschappen van het christendom tot zich nemen en begrijpen.


Op de volgende pagina's vind je informatie over dieren en diersymboliek in:


  Geloven dieren in God?


  Midas Dekkers maakte er in 1995 de volgende uitzending over 'Dieren en god'

  Meer weten?


  Boeken

  • Linzey, A., Animal Theology, 1995
  • Schouten, M., De spiegel van de natuur: het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, 2005
  • Waldau, P., A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics, 2009


  Websites


  Filmpje


  Musea over religie