Jacht op dieren


De mens jaagt sinds oudsher op dieren: voor voedsel en huiden, en van botten en hoorns werd vaak gereedschap gemaakt. Sinds de middeleeuwen werd de jacht een privilege van de adel en werd vermaak en sport meer en meer een doel van de jacht. Dat zie je bijvoorbeeld aan de jachtbuit die (nog steeds) als trofee wordt getoond. De jacht wordt ook uitgeoefend om populaties te beheren. Over nut en noodzaak daarvan is veel discussie.

Mensen jagen ook sinds lange tijd op walvissen. Nederland begon vanaf de 17e eeuw met de commerciële walvisvaart. In 1964 stopte de walvisvaart in Nederland.

Visserij zou je ook als een vorm van jacht kunnen zien. Tegenwoordig worden vissen met grote schepen zoals trawlers en kotters die zijn uitgerust met sonar gevonden en opgevist.

Walvisvaarders