Dieren in de verschillende kunststromingen


Wat is kunst?
Op Wikipedia kun je lezen dat kunst de bewuste creatie is van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Kunst omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder beeldhouwen, schilderen, tekenen, taxidermie, het maken van installatiekunst, muziek, dans, fotografie, video, theater, architectuur, literatuur en poëzie. Dieren zijn op verschillende manieren in al deze vormen van kunst te zien.

In het college Wat is kunst? (2020) van de Universiteit van Vlaardingen kun je meer leren over kunst.


Kunststromingen in de Westerse cultuur

De schilder- en beeldhouwkunst hebben zich in de loop der jaren langs diverse kunststromingen ontwikkeld. Deze stromingen hangen nauw samen met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De kunststromingen hebben geen precieze tijdsafbakening, maar lopen geleidelijk in elkaar over. De jaartallen hieronder zijn dan ook indicatief.

Dieren zijn in al deze kunststromingen zichtbaar. Op de volgende pagina's worden onderrstaande kunststromingen en wordt uitgelegd hoe dieren hierin zichtbaar zijn (klik op de link).
De vijfdelige documentaire 'How art made the world' van de BBC (2005) geeft je meer inzicht over de essentie van kunst en creativiteit. De documentaire laat zien hoe de mens in de loop der jaren kunst maakte en hoe kunst ons tot mens maakt.Bronnen


Boeken

  • Eskens, E., Een beestachtige geschiedenis van de filosofie, 2015
  • Honour, Hugh & John Fleming, Algemene kunstgeschiedenis, 2010
  • Locht, Marthy, Dieren in de kunst. Fauna in de schilderkunst van de late middeleeuwen tot het einde van de negentiende eeuw, 201

Websites

Musea


2,5 miljoen - 800 v. Christus

600 v. Christus - 400 na Christus

500 - 1500

1400 - 1600

1600 - 1775 (Barok)

1730-1760 (Rococo)

1640 - 1720 (Classicisme)

1775 - 1840 (Neoclassicisme)

1780 - 1850

1884 - 1880

1860 - 1910

1890 - 1914

1905 - 1940

vanaf 1940