Wie is het dierenmuseum?


Hoi! Ik ben Henny van Rij en ik ben de 'conservator' van het online Dierenmuseum.


Als dierenliefhebber en deskundige op het gebied van dierethiek en dierenwelzijn ben ik al jaren geïnteresseerd in dieren én in hoe mensen omgaan met dieren. Zelf heb ik een kat (Splinter), geniet ik van de dieren in mijn tuin en maak ik graag reizen waarbij ik op zoek ga naar wilde dieren in hun natuurlijke omgeving.


In de loop der jaren heb ik veel boeken en informatie verzameld over de relatie tussen mens en dier. Ik ben vooral vanuit een ethisch en cultuurhistorisch perspectief geïnteresseerd in hoe mensen tegen dieren aankijken, met dieren omgaan, wat het effect hiervan is op hun welzijn én in hoe de relatie tussen mens en dier zich heeft ontwikkeld.


Hoe meer ik leer, hoe nieuwsgieriger ik word. Van veel zaken was ik me niet bewust en dacht ik "Doen we dat ook met dieren?" of "Gaat dat zo?" De relatie laat aan de ene kant zien dat dieren veel voor ons betekenen en aan de andere kant dat we dieren veel schade toebrengen. Dit roept veel, vaak ongemakkelijke, vragen op.


Dieren in de kunst
De afgelopen jaren groeide mijn interesse voor dieren in de kunst. Schilderijen, beeldhouwkunst, muurtekeningen en andere vormen van kunst tonen ons ook de relatie tussen mens en dier, nu en in het verleden. Daarmee houden ze ons ook een spiegel voor.


Het viel me ook steeds meer op dat we in de openbare ruimte zijn omringd door dieren in steen en brons. Toen ik daar eenmaal op ging letten, ging ik ze steeds vaker zien. Mijn nieuwsgierigheid naar de betekenis ervan, en vaak de symboliek erachter, werd geprikkeld. Dat resulteerde in mijn volgende verdiepingsslag naar onze omgang met dieren en in het maken van wandelroutes langs dierenkunst.


Ik vind het leuk om de informatie die ik heb verzameld te delen en als hobby heb ik daarom in 2013 HET DIERENMUSEUM opgericht. Via dit onlinemuseum wil ik graag meer mensen informeren en bewust maken van onze omgang met dieren. Zowel vroeger als nu, de mooie en minder mooie kanten. En dat doe ik via het thema kunst. De website is een proces van 'work in progress'. Ik leer immers zelf iedere dag weer bij.


Zelf blijf ik ook nog steeds zoekende naar het antwoord op de vraag wat een respectvolle omgang met dieren is. Dat verschilt van situatie tot situatie, maar de uitspraak van de filosoof Albert Schweitzer (1875-1965) is voor mij daarbij leidend:
"Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil".

Ik hoop dat je je net als ik verwondert over de bijzondere relatie die we met dieren hebben, je hart opent voor dieren en dat de website je aan het denken zet over je eigen omgang met dieren. Ik denk graag met je mee en ben beschikbaar voor lezingen.