Campagneposters met dieren


Veel dieren- en natuurorganisaties maken campagneposters om hun boodschap over te brengen of om een kritische kwestie aan de kaak te stellen. Een poster is een sterk visueel middel om publiek te bereiken. Veel posters worden gemaakt door grafische bureaus die nadenken over hoe ze een boodschap in één beeld kunnen vangen. Dat beeld maakt dat je campagneposters ook kunt beschouwen als ware kunstwerken. In Nederland is Loesje ook bekend om zijn kritische posters. Daar gaat het echter niet om de kracht van het beeld, maar om de kracht van tekst.

Hieronder vind je enkele Nederlandse en buitenlandse campagneposters. Ze zijn geordend langs de doelen waarvoor dieren worden gebruikt.
Op de posters zelf is te zien wie de afzender is.

Zorgen over bont


De discussie over het houden van dieren voor hun bont is niet alleen een discussie over het welzijn van de dieren, maar gaat vooral om de vraag of het gerechtvaardigd is om dieren te houden voor dit doel. Veel dierenorganisaties hebben zich hard gemaakt om het publiek bewust te maken hoe er met deze dieren wordt omgegaan en om hen aan het nadenken te zetten.

In Nederland richt de organisatie Bont voor dieren zich specifiek op de pelsdieren.


Peta maakte in 2009 met zangeres Pink & de Britse acteur Ricky Gervais de commercial 'Stolen for fashion'.

***

Zorgen over huisdieren


Bij dieren voor gezelschap is er zorg en discussie over:


 • welzijnsproblemen
 • de vraag welke dieren geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden
 • de fokkerij
 • de hondenhandel, en
 • de vraag of we op een respectvolle wijze met gezelschapsdieren omgaan


***

Zorgen over proefdieren


De maatschappelijke discussie over proefdieren gaat over:

 • de vraag of dierproeven wel nodig zijn
 • het respectvol omgaan met dieren
 • het welzijn van de proefdieren
 • transparantie over onderzoek met proefdieren


Diverse organisaties verzetten zich tegen het gebruik van proefdieren. Dit komt o.a. tot uiting in hun campagnes.
In Nederland richten Stichting Dierproefvrij en de Anti Dierproeven Coalitie zich specifiek op proefdieren en pleiten zij voor alternatieve onderzoeksmethoden.

***

Zorgen over dieren in de sport


De maatschappelijke discussies over sport met dieren focussen zich met name op het welzijn van duiven en paarden, maar er spelen ook issues die zijn gerelateerd aan het op een respectvolle wijze omgaan met dieren.

Met name in Engeland en Australië, waar veel paardenraces plaatsvinden, is veel verzet tegen deze vorm van paardensport door PETA en Animals Australia.

***

Zorgen over dieren in de vermaakindustrie


In de maatschappelijke discussies over dieren voor vermaak bestaat er zorg over het welzijn van dieren, maar speelt vooral ook de vraag of we dieren wel respectvol behandelen als we ze gebruiken voor vermaak. Is het gerechtvaardigd om dieren te houden voor vermaak? Het doel staat ook ter discussie.


In Nederland stellen diverse maatschappelijke organisaties het gebruik van dieren voor vermaak aan de orde. De stichting 'Wilde dieren de tent uit' richtte zich in het bijzonder op circussen. Deze stichting heeft zichzelf opgeheven met ingang van 2015 toen in Nederland het verbod op het houden van wilde dieren in circussen van kracht werd.


World Animal Protection in richt zich ook op het stoppen van het gebruik van dieren in de vermaakindustrie. Dierenrechtenorganisatie Biteback voert de campage 'Voor vermaak zonder dieren'.

***

Zorgen over de visserij


De maatschappelijke zorg over de visserij heeft vooral betrekking op biodiversiteit en welzijn. De zorg hiervoor is recenter dan de zorg over landbouwhuisdieren.


Organisaties die zich in Nederland of vanuit Nederland hier vooral voor inzetten zijn de Vissenbescherming, Sea First Foundation, Greenpeace, Stichting Noordzee, WNF, Sea Shepperd, The Black Fish en Bite Back.

Deze organisaties zetten zich ook in voor de zeezoogdieren die worden gevangen. Internationaal zet ook International Marine Mammal Project of Earth Islands Institute Dolphins zich daarvoor in.

***

Zorgen over dieren in de veehouderij


Er is bij het Nederlandse publiek veel zorg over de omgang met landbouwhuisdieren: dieren die voor de productie van voedsel worden gehouden. Die zorg is de laatste jaren alleen maar aan toenemen. Er is o.a. zorg over:


 • het welzijn van landbouwhuisdieren
 • de waardigheid van het dier
 • volksgezondheid
 • milieu
 • de schoonheid van het landschap
 • biodiversiteit


Deze zorg leidt tot veel campagnes in Nederland en in het buitenland van diverse dieren- en milieuorganisaties, zoals van Animal Rights, BiteBack, Compassion in World Farming, Dierenbescherming, Eyes on animals, Milieudefensie, PETA, Varkens in Nood, de Vegetariërsbond, Wakker Dier en World Animal Protection.

***

Zorgen over werkdieren


Er is relatief weinig discussie over het gebruik van werkdieren in Nederland, maar des te meer over het gebruik van werkdieren in het buitenland zoals het gebruik van ezels, paarden en olifanten.

De Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland brengt de situatie van de werkpaarden en ezels in landen als India en Egypte onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

***

Zorgen over wilde dieren


De meeste dieren die in het wild leven genieten een grote vrijheid en leven onafhankelijk van de mens. Die vrijheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van dieren en kan in die zin worden gezien als een verhoging van het welzijn.


Bij een leven in het wild komen echter ook perioden voor dat het aanbod van voedsel of water beperkt is en komen ziekten en verwondingen voor. Dit heeft een bepaalde mate van lijden of sterfte tot gevolg. Het kan worden gezien als een natuurlijk proces waarlangs dierenpopulaties worden gereguleerd.


Dieren in het wild lijden en sterven echter ook als gevolg van menselijke activiteiten. De maatschappelijke zorgen zijn met name gericht op die activiteiten. Organisaties die zich die het welzijn en het behoud van wilde dieren aan de orde zijn o.a. De Faunabescherming, het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace.