Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Beleid en regelgeving veehouderij

Een groot deel van de regelgeving voor landbouwhuisdieren is afkomstig van de Europese Commissie.
Verder is in Nederland de Wet dieren van toepassing die regels stelt voor de bevordering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren. De Wet dieren is een 'kaderwet'; een raamwerk met algemene regels. Dit kader wordt in detail ingevuld door middel van algemene maatregelen van bestuur (amvb's) en ministeriële regelingen. Voor productiedieren zijn er regels omtrent fokkerij, huisvesting, lichamelijke ingrepen, scheiden van dieren, het doden van dieren, het voorkomen en bestrijden van dierziekten, transport, voedsel, export en het gebruik van diergeneesmiddelen. In het Besluit houders van dieren staan ook specifieke regels per diersoort.