Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Beleid en regelgeving huisdieren

Voor het houden van gezelschapsdieren gelden de algemene bepalingen in de Wet dieren. Hierin staat dat mensen verplicht zijn om goed te zorgen voor hun dier en dat mishandeling en verwaarlozing van dieren verboden is. Daarnaast is er nog specifieke regelgeving:

Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren bevat regels waaraan eigenaren van gezelschapsdieren zich moeten houden en eigenaren die bedrijfsmatig gezelschapsdieren houden. Het gaat daarbij o.a. om regels voor:

  • de huisvesting, gezondheid en verzorging van gezelschapsdieren;
  • het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren;
  • de vakbekwaamheid verkopers van gezelschapsdieren

Het besluit heeft betrekking op álle gezelschapsdieren, ook bijvoorbeeld hobbymatig gehouden paarden en ezels. Het besluit vervangt het Honden- en kattenbesluit uit 1999.

Huisdierenlijst (Positieflijst zoogdieren)

Op 1 februari 2015 is de huisdierenlijst in werking getreden. Op deze lijst staan de dieren die geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden of alleen onder strikte voorwaarden. Alleen de dieren die op de lijst staan mogen thuis worden gehouden. Het doel van de lijst is het reguleren van soorten die uit oogpunt van dierenwelzijn en risico's voor de mens verantwoord gehouden kunnen worden.
Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan, is er een overgangsregeling. Deze houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Verder mag er niet met het dier worden gefokt.

Opvang

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 8, lid 3, Boek 5) is de verplichting opgenomen dat gemeentes gevonden dieren twee weken in bewaring moeten nemen. Deze taak besteden zij vaak uit aan dierenopvangcentra.

Identificatie en registratie van honden

Op grond van het Besluit identificatie en registratie van dieren (Hoofstuk 2, artikel 5-18) is het per 1 april 2013 verplicht om pups binnen zeven weken na de geboorte te chippen en binnen acht weken te registreren bij een databank. Deze verplichting geldt zowel voor fokkers als voor particulieren. De eerste eigenaar moet ook een aantal gegevens registreren, zoals naam, adres en woonplaats, en de gegevens van degene die de hond heeft gechipt. Honden die geboren zijn voor 1 april 2013 hoeven niet gechipt en geregistreerd te worden. De verplichte hondenchip is bedoeld om misstanden in de hondenfokkerij en hondenhandel tegen te gaan en het welzijn van de honden te verbeteren. Geïmporteerde honden of honden van malafide fokkers of eigenaren hebben vaak niet de juiste vaccinatie, zijn te jong, zijn slecht gesocialiseerd of de herkomst van de dieren is niet duidelijk. Daarnaast worden honden soms achtergelaten door hun eigenaren. Met een hondenchip kan worden achterhaald waar de hond vandaan komt en wie de eigenaar is. Als iemand een hond overneemt of koopt, moet hij er op letten dat de papieren in orde zijn. Vervolgens moet de nieuwe eigenaar de hond laten registreren op zijn eigen naam. Iemand die een hond uit het buitenland haalt, moet deze binnen enkele dagen laten registreren op zijn naam. In Zwitserland, Frankrijk, Engeland en België is identificatie en registratie voor honden al langer verplicht.
Meer informatie vind je op www.chipjedier.nl.

Internationaal

Internationaal zijn er regels voor grensoverschrijdend verkeer met bepaalde diersoorten (identificatie, dierenpaspoort, vaccinatie, soms quarantaine), handel in en bezit van beschermde diersoorten (de zgn. Citeslijst) en een verbod op het in bezit hebben van zoogdieren en vogels afkomstig uit wildvang. Het gaat dan niet om regels voor huisvesting en bekwaamheid, maar wel om identificatie en registratie en het verbod om bepaalde beschermde diersoorten als particulier in bezit te hebben.
Voor luchttransport van dieren heeft de International Air Transport Association ( IATA) richtlijnen opgesteld in de Life Animal Regulations (LAR). Het gaat dan vooral om het verpakkingsmateriaal, zodat veiligheid voor de dieren en het transport gegarandeerd zijn. De richtlijnen zijn meer algemeen dan soortspecifiek geformuleerd.