Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Beleid en regelgeving pelsdieren

Productie

In Nederland is op grond van de Wet dieren alleen het houden van nertsen voor de productie van bont toegestaan, tot 1 januari 2024.
Nertsen zijn daartoe opgenomen in het Besluit houders van dieren. Vroeger mochten ook vossen en chinchilla's worden gehouden voor de productie van bont, maar dit is sinds 1 april 2008 verboden. In het Besluit houders van dieren staan tevens huisvestingseisen voor het houden van nertsen, zoals eisen met betrekking tot leefruimte, nestboxen, de bezetting per leefruimte en de verrijking van de leefruimte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of de pelsdierhouders zich houden aan de voor hen geldende regels.

Vanaf 1 januari 2024 is het in Nederland verboden om nog nertsen te fokken voor bont. In 2001 lag er al een wetsvoorstel van toenmalige landbouwminister Brinkhorst (D'66) klaar om de nertsenfokkerij te verbieden. Dit werd in 2002 door landbouwminister Veerman (CDA) teruggetrokken. In 2006 dienden de SP en PvdA een initatiefwetsvoorstel in om de nertsenfokkerij te verbieden. Eind 2012 werd hier door de Eerste Kamer mee ingestemd en werd de initiatiefwet een feit (zie Wet verbod pelsdierhouderij). De huidige nertsenfokkers krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om reeds gemaakte investeringen terug te verdienen en een ander soort bedrijf te starten.

Importverboden

  • Sinds 1 januari 2009 is de import van honden- en kattenbont in de Europese Unie verboden.
  • Sinds 1 januari 2010 is de import van zeehondenbont in de Europese Unie verboden.

Bont afkomstig van andere dieren mag wel worden geïmporteerd.

Etikettering van dierlijk materiaal in textiel

Op grond van de Europese Textiel Verordening nr. 1007/2011 is het per 1 januari 2013 verplicht om op textielproducten waarin dierlijke producten als bont, wol, leer, veren of zijde zijn verwerkt te vermelden 'Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong’.
Richtlijn 94/11/EC gaat over de etikettering van materialen die worden gebruikt in schoenen. De gebruikte materialen herken je aan het volgende:

textiel

andere materialen, geen leer

echt leer

gecoat leer