Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Theorieën over het ontstaan van dieren

Over het ontstaan van de wereld en het leven op aarde verschillen de meningen tussen:

  • Mensen die bewijs zien in de evolutietheorie (de evolutionisten)
  • Mensen die geloven in het scheppingsverhaal (de creationisten)
  • Mensen die geloven dat het leven ooit ergens in het heelal is ontstaan en zich naar de aarde heeft verspreid (de panspermiatheorie)

  • De evolutieleer

De evolutieleer komt voort uit de theorie van de Engelse natuuronderzoeker en bioloog Charles Darwin (1809-1882). Hij publiceerde in 1859 het boek 'Over het ontstaan der soorten' (Origin of species). Daarin beschrijft hij hoe erfelijke eigenschappen van soorten zich in de loop van miljoenen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij speelt de harde strijd om het bestaan ('struggle for life') de hoofdrol. Dieren die deze strijd het best volhouden (‘survival of the fittest'), kunnen een nageslacht produceren dat dezelfde eigenschappen heeft als zij. Andere organismen die minder goed zijn aangepast aan de eisen die de omgeving stelt, gaan dood en hun eigenschappen kunnen niet worden doorgegeven aan een nageslacht. De natuurlijke selectie bepaalt welke eigenschappen kunnen voortbestaan. Het darwinisme impliceert dat de evolutie een geleidelijk verlopend proces is, waarbij geen grote sprongen worden gemaakt. In de driedelige televisieserie The Genius of Charles Darwin' (2008) wordt het werk van Charles Darwin en de mechanismen van de evolutietheorie beschreven.De Brit Richard Dawkins is één van de bekendste hedendaagse schrijvers over de evolutietheorie.
In 2005 is in opdracht van History Channel de documentaire 'Ape to Man' gemaakt. Deze kun je hieronder zien. 


Het scheppingsverhaal

Volgens de creationisten heeft God hemel en aarde geschapen. Er zijn verschillende creationistische richtingen die uiteenlopende ideeën hebben over de tijd die daarmee gemoeid geweest is.
Scheppingsverhalen komen niet alleen in het Christendom voor, maar in meerdere religies. In het Christendom wordt daarvoor verwezen naar de Bijbel. Genesis 1:1-31 ‘En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.’

Adam en Eva in het hof van Eden door Wenzel Peter (1745-1829)|

De panspermiatheorie

Volgens aanhangers van de panspermiatheorie is het leven ooit ergens in het heelal ontstaan en heeft het zich naar andere hemellichamen, en ook naar de aarde verspreid. Het leven is dus niet op aarde zelf ontstaan.
Het leven op aarde is het gevolg van een 'besmetting' met organismen uit de ruimte. Het leven op aarde kent sindsdien wel zijn eigen geschiedenis (evolutie).

Lees meer over:
Wie waren de eerste dieren?

Hoe heeft de mens
het dierenrijk ingedeeld?