Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Om over na te denken...

Mens en dier maken onderdeel uit van dezelfde wereld. Elke diersoort heeft in de loop van de evolutie vermogens en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om te overleven in zijn of haar omgeving. Die vermogens en vaardigheden verschillen van dier tot dier. Sommige vaardigheden komen overeen met die van de mens, anderen niet. Desalniettemin zijn die vaardigheden even functioneel als die van een mens.  

Mensen kennen (andere) dieren in de wereld een bepaalde positie toe.
Welke positie ken jij dieren toe?


Boven of naast?

  • Vind jij dat mensen boven (andere) dieren staan of staan mensen en (andere) dieren naast elkaar?
  • Waarom?

Verschillen of overeenkomsten?

  • Vind jij dat er meer verschillen of overeenkomsten tussen mensen en (andere) dieren zijn?
  • Wat zijn de overeenkomsten?
  • Wat zijn de verschillen?