Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur


Dierensymboliek in religies

Vanuit de verschillende religies wordt op een verschillende manier tegen dieren aangekeken. In de ene religie wordt meer rekening gehouden met de belangen van dieren dan in de andere. Met name het Christendom en het Hindoeïsme kennen dierensymboliek en hebben veel kunstuitingen met dieren. In de overige religies zijn nauwelijks kunstuitingen met dieren.

Op de volgende pagina's vind je informatie over:

Geloven dieren in God?

Een interessante vraag. Midas Dekkers maakte er in 1995 de volgende uitzending over 'Dieren en god'Meer weten?

Boeken

  • Linzey, A., Animal Theology, 1995
  • Schouten, M., De spiegel van de natuur: het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, 2005
  • Waldau, P., A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics, 2009

Websites

Filmpje

Musea