Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

De Dierenwereld

De dierenwereld is groot. Geschat wordt dat er tussen de 1,5 en 3 miljoen verschillende diersoorten zijn. De mens heeft de dierenwereld in beeld gebracht, geordend en bestudeert het gedrag van dieren. Maar wat weten we nu eigenlijk van dieren?

Wat zijn dieren?

Dieren zijn wezens met bewustzijn en gevoel.
Dieren
- zijn over het algemeen meercellig
- zijn in staat tot beweging
- voeden zich met andere organismen (i.p.v. fotosynthese zoals planten)
- reageren op hun omgeving
- maken gebruik van geslachtsgemeenschap om zich voort te planten
- hebben verschillende zintuigen, en beschikken over een zenuwstelsel


Mensen geloofden vroeger al dat dieren bezield waren (hoewel dat later ook ter discussie is gesteld) en hadden daardoor ook respect voor dieren. Het Latijnse woord  voor ziel is 'anima'. Het is waarschijnlijk geen toeval dat het Engelse woord voor dieren 'animals' is en in het Italiaans, Spaans en Portugees 'animale'.

In het (EU-)Verdrag van Amsterdam werd in 1997 formeel vastgelegd dat dieren 'sentient beings' zijn. In het Nederlands is dit vertaald in wezens met gevoel die pijn en leed kunnen ervaren. In 2007 werd dit nogmaals bekrachtigd in het (EU-)Verdrag van Lissabon.

Lees verder over:

Hebben dieren emoties? Hebben
ze zelfbewustzijn?

Zijn dieren in staat tot empathie?
Weten ze wat goed en slecht is?

Hoe intelligent zijn dieren?

Gedrag van dieren, zintuigen en communicatie

Ontstaan van dieren, indeling van het dierenrijk en de eerste dieren

Verdwenen en bedreigde diersoorten
Nieuwe dieren, fokkerij en andere voortplantingstechnieken

Dieren in beeld: natuurgebieden en natuurhistorische musea

Om over na te denken...