Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Dieren in de verschillende kunststromingen

De schilder- en beeldhouwkunst hebben zich in de loop der jaren langs diverse kunststromingen ontwikkeld. Deze stromingen hangen nauw samen met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Op de website De Kunstkijker is dit via een tijdbalk in beeld gebracht. De  kunststromingen hebben geen precieze tijdsafbakening, maar lopen geleidelijk in elkaar over. De jaartallen hieronder zijn dan ook indicatief.

Dieren zijn in al deze kunststromingen zichtbaar. Hieronder wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de kunststromingen in de Westerse cultuur en wordt uitgelegd hoe dieren hierin zichtbaar zijn. De volgende kunststromingen worden besproken.

1. Prehistorische kunst (2,5 miljoen - 800 v. Christus)
2. G
riekse en Romeinse kunst (600 v. Chr. - 400 na Christus)
3. Middeleeuwse kunst (500 - 1500)
4. Renaissance(1400 - 1600)
5. Barok (1600  - 1775) en Rococo (1730 - 1760)
6. Classicisme (1640 - 1720) en Neoclassicisme (1775 - 1840)

7. Romantiek (1780 - 1850)
8. Realisme (1884 - 1880)
9. Impressionisme (1860 - 1910)
10. Art Nouveau / Jugendstil (1890 - 1914)
11. Expressionisme (1905 - 1940)
12. Modernisme (vanaf 1940)


Bronnen

Boeken

  • Eskens, E., Een beestachtige geschiedenis van de filosofie, 2015
  • Honour, Hugh & John Fleming, Algemene kunstgeschiedenis, 2010
  • Locht, Marthy, Dieren in de kunst. Fauna in de schilderkunst van de late middeleeuwen tot het einde van de negentiende eeuw, 201

Websites

Musea

Terug naar boven