Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Universele verklaring voor dierenwelzijn

De World Animal Protection (WAP) zet zich sinds 2003 in voor de Universele Verklaring voor dierenwelzijn (Universal Declaration on Animal Welfare). Hiermee wil de WAP de internationale erkenning krijgen dat dieren gevoel hebben en kunnen lijden. Het betreft een verklaring over onze plicht om dieren en de behoeften die ze hebben voor hun welzijn te respecteren. In de Universele Verklaring voor dierenwelzijn wordt overeengekomen dat:

  • dieren een bewustzijn hebben en kunnen lijden
  • de behoeften die dieren hebben voor hun welzijn moeten worden gerespecteerd
  • aan wreedheid jegens dieren voor altijd een einde moet komen

Wanneer de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor dierenwelzijn aannemen:

  • zal vastgesteld worden dat dierenwelzijn een internationaal vraagstuk is
  • zullen regeringen worden aangemoedigd om dierenwelzijn te verbeteren en de nationale wetgeving op het gebied van dierenwelzijn te handhaven door een ‘benchmark’ te stellen
  • zal erkend worden dat dierenwelzijn een belangrijke factor is bij het bepalen van diervriendelijk beleid en milieubeleid
  • zullen bedrijven die gebruik maken van dieren gestimuleerd worden om hun welzijn voorop te stellen
  • zal erkend worden dat dieren gevaar lopen ten gevolge van milieufactoren als klimaatverandering, verlies van leefruimte en vervuiling
  • zal wereldwijd een meer meedogende houding ten opzichte van dierenwelzijn worden gecreëerd, met inbegrip van hun natuurlijke behoeften en leefruimte.

Ruim 40 landen hebben zich inmiddels achter het idee van deze verklaring geschaard en meer dan 2 miljoen hebben de petitie ondertekend. De Nederlandse overheid heeft de petitie op 2 februari 2009 getekend.  Wil jij ook de verklaring tekenen? Klik dan op het logo hieronder: