Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Om over na te denken...

Welke waarde hebben dieren voor jou?

A. Dieren hebben geen waarde

 • De mens hoeft niet voor de dieren te zorgen

B. Dieren hebben alleen een instrumentele waarde

 • Dieren hebben nut voor de mens
 • De mens mag dieren gebruiken
 • Dieren hebben nut voor de natuur
 • De morele waarde van het dier valt samen met de gebruikswaarde van het dier voor de mens
 • Mensen hoeven alleen voor dieren te zorgen vanuit hun eigen belang en niet vanuit het belang van het dier

C. Dieren hebben waarde als voelende wezens

 • Dieren zijn wezens met gevoel, ze kunnen pijn en plezier ervaren
 • Dieren hebben belangen, namelijk welzijn en gezondheid
 • Mensen moeten rekening houden met het welzijn en de gezondheid van dieren
 • Mensen mogen dieren geen pijn doen

D. Dieren hebben intrinsieke waarde

 • Dieren zijn waardevol omwille van zichzelf, los van het nut dat ze voor de mens hebben
 • Dieren maken onderdeel uit van het leven op aarde
 • Dieren zijn unieke wezens
 • Dieren moeten met respect worden behandeld, dat betekent rekening houden met:
 • welzijn
 • gezondheid
 • integriteit
 • de waarde van hun leven

E. Dieren hebben instrumentele waarde én intrinsieke waarde

 • Dieren zijn nuttig voor de mens, maar ze zijn ook waardevol omwille van zichzelf
 • Het doel waarvoor we dieren gebruiken moeten we zorgvuldig afwegen tegen de belangen van het dier 

F. Dieren hebben inherente waardigheid

 • Dieren zijn gelijkwaardig aan mensen
 • Dieren hebben net zoveel recht op leven als de mens
 • Dieren zijn moreel gezien even beschermwaardig als de mens
 • Dieren dienen te worden behandeld als autonome wezens die bewust zijn van hun eigen leven
 • Dieren hebben het recht niet gedood te worden voor menselijke doelen
 • Dieren hebben rechten, zoals het recht op leven, vrijheid, voedsel en water