Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Publieksonderzoeken

Hoe mensen denken over dieren komt tot uiting in publieksonderzoeken, Verschillende organisaties peilen om de zoveel tijd de mening van mensen over onze omgang met dieren.

Ook kunstenaars geven hun mening over onze omgang met dieren. Zie hiervoor de pagina over kritische kunst.

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare, 2015

De Europese Commissie onderzocht in 2015 de mening van inwoners van Europa over het welzijn van landbouwhuisdieren. De enquête toont aan dat de overgrote meerderheid van de Europese burgers bezorgd is over het welzijn van landbouwdieren en verbetering wil. Klik hier voor het rapport.

- 94% van de ondervraagden vindt zorg voor het welzijn van landbouwdieren belangrijk

- 82% vindt dat landbouwhuisdieren beter beschermd zouden moeten worden dan nu het geval is

- 64% zegt meer informatie te willen hebben over hoe landbouwhuisdieren in hun land behandeld worden

- 9 van de 10 mensen vindt dat geïmporteerde producten aan de Europese dierenwelzijnseisen moeten voldoen, en vindt dat de EU meer zou moeten doen om dierenwelzijn wereldwijd te promoten

- 68% vindt dat de meeste beslissingen op het gebied van dierenwelzijn op EU niveau zouden moeten worden genomen

- De helft van de Europese burgers kijkt naar dierenwelzijnskeurmerken bij het boodschappen doen, en 59% is bereid meer te betalen voor een beter dierenwelzijn.


Denken over dieren: dier en ding, zegen en zorg, 2012

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2011/2012 door de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek laten doen naar het denken over dieren.
Uit het rapport 'Denken over dieren: dier of ding, zegen of zorg' blijkt dat we in Nederland dieren zowel als dier en als ding zien. Daar waar we de relatie met het dier waarderen, we van dieren houden en we dieren bewonderen zien we het dier als DIER. Daar waar we het dier als object gebruiken voor voedsel, onderzoek en welvaart zien we het dier als DING. Bij het eerste staat de eigen waarde van het dier centraal, bij de andere de instrumentele waarde.

Maatschappelijke dialoog over megastallen, 2011

In 2011/2012 heeft het ministerie van Economische Zaken onder leiding van Hans Alders een maatschappelijke dialoog over megastallen uitgevoerd met als een doel een helder overzicht te verkrijgen van alle meningen en argumenten ten aanzien van de schaalvergroting in de veehouderij.
In dat kader is in 2011 ook een publieksonderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk draagvlak voor megastallen en de opvattingen hierover.
Uit de vele reacties blijkt dat er op tal van punten zorgen zijn over de ontwikkeling van de veehouderij. Zorgen over de vraag of de veehouderij nog wel in evenwicht is met het absorptievermogen van natuur en milieu. Zorgen over de vraag of dierenwelzijn wel gegarandeerd kan worden. Grote zorgen over de effecten op de volksgezondheid. Zorgen over de vraag of de ontwikkelingen nog wel in verhouding staan tot de fysieke en sociale ruimte die het platteland biedt. Zorgen ook over de vraag of de gezamenlijke eisen die aan de orde zijn de ondernemer nog wel in staat stellen om zijn bedrijf uit te oefenen.
Eén van de conclusies is dat business as usual geen begaanbare weg is voor de toekomst van de veehouderij in Nederland. Klik hier voor het eindrapport 'Van mega naar beter - Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij'.

Eerdere publieksonderzoeken


Foto: De Denker, Parijs