Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Denken over dieren

Dier of ding?

Mensen denken verschillend over dieren en mensen denken verschillend over hoe we met dieren behoren om te gaan. De een vindt dieren leuk, lief, gezellig, mooi, de ander vindt dieren eng, lelijk of vies en weer een ander vindt dieren nuttig en lekker. En dan wisselt het vaak ook nog per diersoort.

Vaak wordt gesproken over dieren in de termen DIER of DING. Voor de een is een dier een dier, de ander ziet en behandelt een dier als ding. Hoe je tegen dieren aankijkt is afhankelijk van diverse factoren:

  • je persoonlijke kenmerken: persoonlijke interesses, kennis over dieren, empathisch vermogen, gevoeligheid voor sociale druk
  • je achtergrond: cultuur, opvoeding, religie
  • je fysieke en sociale leefomgeving: stad of dorp, de meningen van vrienden, familie, buren en kennissen 
  • demografische kenmerken: leeftijd, sexe, opleiding, inkomen, beroep

Daarnaast spelen er diverse maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op je denken.

Het denken over dieren is niet iets van de laatste jaren. Al in de oudheid werd over de positie van het dier nagedacht.
De discussie blijft vooral actueel, omdat:

  • we inmiddels veel meer over dieren weten: over hun behoeften, gedrag, intelligentie en gevoelsleven
  • de verschillen in omgang met dieren steeds zichtbaarder zijn geworden: in Nederland, maar ook tussen verschillende landen
  • het aantal diersoorten op de wereld afneemt, met name door toedoen van de mens
  • de wereldbevolking stijgt van 7 miljard nu naar 9 miljard in 2050, hetgeen impact zal hebben op onze omgang met gedomesticeerde dieren en op dieren die in het wild leven

Meer weten?

  • Verduyn, M., Het dier is DING geworden. Het dier is MENS geworden, 2012
  • Visser, N.B.H. en F.J. Grommers, Dier of ding. Objectivering van dieren, 1988


Foto:Aap met schedel, Hugo Rheinhold, 1893