Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Indeling van het museum

Het Dierenmuseum is een virtueel museum en heeft 8 'zalen'. Iedere zaal is onderverdeeld in een aantal thema's en ieder thema weer in een aantal onderwerpen. De verschillende onderwerpen kun je ook vinden in de Index.

1. De dierenwereld

Wat weten we over dieren? Wat zijn dieren? Hoe zijn dieren ontstaan? Hoe heeft de mens de dierenwereld geordend? Wat is het gedrag van dieren? Hebben dieren emoties, zelfbewustzijn en kennen ze moraal? Hoe intelligent zijn dieren? Wat zijn de bedreigingen van de dierenwereld?

2. Denken over dieren

Hoe denken mensen over dieren? Tellen dieren mee? Hoe behoren we met dieren om te gaan? Wat zeggen filosofen en ethici daarover? Hoe kijken verschillende religies tegen dieren aan? Welke organisaties komen op voor de belangen van dieren en waarom? Hoe zit het met politiek, beleid en regelgeving?

3. Onze relaties met dieren

Hoe gaan we om met dieren? Vroeger en nu? In Nederland en in andere landen en culturen? Leer hier meer over dieren voor bont, gezelschap, onderzoek, sport, vermaak, veehouderij, visserij, werk en dieren in het wild.

4. Dierenwelzijn

Wat zijn de gevolgen van onze omgang met dieren voor hun welzijn? Hoe is het gesteld met het welzijn van dieren die worden gehouden voor bont, gezelschap, onderzoek, sport, veehouderij, vermaak, visserij en werk? En hoe zit het met hun integriteit? Gaan we wel op een respectvolle wijze met dieren om?

5. Dieren in kunst en cultuur

Dieren komen veelvuldig voor in kunst, literatuur, films en reclame. Deze cultuuruitingen laten ook zien hoe mensen (vroeger en nu) tegen dieren aan kijken en wat dieren voor mensen betekenen of hebben betekend.

6. Dierenliefde

De meeste mensen houden van dieren, maar wat is precies dierenliefde? En als we van dieren houden, hoe komt het dan dat we op verschillende manieren met dieren omgaan? Waarom identificeren we ons met dieren? Waarom leggen we verzamelingen aan van ons lievelingsdier en hebben we dierentatoeages? En hoe zit het met liefde en vriendschap tussen dieren?

7. Activiteiten Dierenmuseum

Hier vind je informatie over activiteiten van het Dierenmuseum: de Dierenbioscoop, dierenkunstroutes en lezingen.

8. Nieuws en agendatips

Hier vind je informatie over tentoonstellingen, evenementen, lezingen en nieuwe boeken die raken aan het thema mens-dier.


Terug naar boven