Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Werken met dieren

Veel mensen willen graag met dieren of voor het welzijn van dieren werken. Er zijn veel beroepen waarin dat kan, als professionele kracht of als vrijwilliger. En er zijn in Nederland verschillende opleidingen die je daartoe opleiden.

Dierenberoepen

Bij dierenberoepen kun je denken aan:

Asielhouder
Asielmedewerker
Beleidsmedewerker (bedrijfsleven, dierenorganisatie, overheid)
Bioloog
Boer
Boswachter
Campagnemedewerker bij een dierenorganisatie
Communicatiemedewerker
Dierenambulancemedewerker  

Dierenarts
Dierenartsassistent
Dierenfotograaf
Dierengedragstherapeut
Dierenpolitie
Dierentrimmer        
Dierenverzorger
Docent
Hoefsmit
Hondentrainer

Hondenuitlater
Imker
Jurist
Manegehouder
Managemedewerker
Opsporingsambtenaar 
Paardrij-instructrice
Pensionstalhouder
Preparateur    

Opleidingen

 In Nederland zijn verschillende opleidingen waar je kunt worden opgeleid om te werken met dieren.

Universitair

HBO

MBO

Divers

Universiteit Utrecht

 • Biologie
 • Diergeneeskunde

CAH Vilentum (Dronten, Almere)

 • Dier- en veehouderij
 • Toegepaste biologie

ROC dieropleidingen

Cursuscentrum Dierverzorging

Wageningen Universiteit

 • Biologie
 • Bos- en natuurbeheer
 • Dierwetenschappen

HAS Den Bosch

 • Dier- en veehouderij
 • Toegepaste biologie

Groenhorst Barneveld

EduPet

 • Diverse cursussen over gezelschapsdieren

Biologie studeren is ook mogelijk aan de:

 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Radboud Universiteit Nijmegen en
 • Universiteit Maastricht

Hogeschool Inholland Delft

 • Dier- en veehouderij

Helicon opleidingen

Tinley Academie

Aan de Universiteit van Amsterdam kun je ook het vak Animal Studies volgen.
Zie ook de blog Animal Studies.

Van Hall Larenstein (Leeuwarden)

 • Dier- en veehouderij
 • Diermanagement

 PTC+

LOI, NTI, NHA, o.a

 • dierenverzorging
 • dierenartsassistent(e)


Geschiedenis van de diergeneeskunde


Het beroep van dierenarts werd van oudsher voornamelijk uitgeoefend door hoefsmeden.

 • In 1821 werd in Utrecht de Rijksveeartsenijschool opgericht vanwege een gebrek aan kennis op het gebied van diergeneeskunde. Nederland kende in de 18e eeuw drie uitbraken van runderpest en stond daar machteloos tegenover. Men hoopte dat deze veeartsen het probleem van de veeziekten zouden kunnen oplossen. Daarnaast leidde de school paardenartsen op, waaraan in het leger grote behoefte bestond. De opgeleide veeartsen moesten concurreren met hoefsmeden, koehelpers, paardendoctors en andere personen die ook in de praktijk actief waren.
 • Vanaf ca. 1870 kregen de veeartsen meer werk. De vraag naar paardenartsen in het leger en in de groeiende steden nam toe. De vraag naar veeartsen nam toe door de verdere ontwikkeling van de veehouderij.
 • In 1874 werd de titel veearts wettelijk beschermd.
 • In 1910 was de veearts verzekerd van een stevige positie in de Nederlandse samenleving. Dit was vooral te danken aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de diergeneeskunde, waardoor effectieve therapieën, vaccins en nieuwe diergeneesmiddelen beschikbaar kwamen. Men ging zich toen ook dierenarts noemen. Het vak werd verder uitgebreid met de zorg voor kleine huisdieren en de kwaliteitscontrole van vlees, melk en eieren.
 • In 1918 veranderde de naam van de opleiding in Veeartsenijkundige Hoogeschool.
 • In 1925 werd de opleiding als Veeartsenijkundige Faculteit een onderdeel van de Rijksuniversiteit Utrecht.
 • Vanaf 1960 groeide de faculteit verder. Mensen gingen in die tijd allerlei dieren houden voor gezelschap, recreatie en sport. Daarnaast groeide de veehouderij door schaalvergroting en intensivering. De vraag naar dierenartsen groeide enorm.
  Bron: Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht