Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Om over na te denken...

De maatschappelijke discussies over onze omgang met dieren laten zien dat er veel belangen spelen, zowel aan de zijde van mens als aan de zijde van het dier. Die belangen botsen vaak met elkaar. Daarmee sta je voor een dilemma, want wat is het goede om te doen? Voordat je hierover een uitspraak doet, is het bij ieder dilemma zinvol om bij jezelf na te gaan:

  1. Wat voel ik bij deze situatie?
  2. Wat weet ik van de situatie?
  3. Wat vind ik belangrijk in deze situatie?