Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Dierenwelzijn van werkdieren

Maatschappelijke zorg

Er is relatief weinig discussie over het gebruik van werkdieren in Nederland, maar des te meer over het gebruik van werkdieren in het buitenland zoals ezels, paarden en olifanten.

Welzijnsproblemen werkdieren in Nederland

Er is niet gericht onderzoek gedaan naar het welzijn van werkdieren in Nederland. Wel is er door Wageningen Universiteit en de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar het welzijn van gezelschapsdieren zoals fretten, honden, paarden en roofvogels die ook worden ingezet om voor de mens te werken. Uit deze onderzoeken kunnen de welzijnsproblemen die werkdieren in Nederland mogelijk ervaren worden afgeleid.

 • Rapport 'Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden' (2007 en 2011): hierin is informatie te vinden over paarden
 • Rapport 'Ongerief bij gezelschapsdieren' (2010): hierin is informatie te vinden over fretten, honden en roofvogels

Van andere dieren is geen onderzoek bekend.


Welzijnsproblemen werkdieren in het buitenland

LAST- EN RIJDIEREN

Paarden en ezels

Onder andere Brooke Hospital for Animals en World Animal Protection zetten zich actief in voor het welzijn van werkdieren in het buitenland. Brooke Hospital for Animals doet dat onder andere met klinieken voor last- en rijdieren in India, Pakistan en Egype. Op hun website beschrijven zij de volgende welzijnsproblemen die vaak voorkomen bij paarden en ezels:

 • ondervoeding door gebrek aan water en goede voeding
 • wonden
 • verminking (a.g.v. stokslagen, brandmerken)
 • uitdroging
 • uitputting door gebrek aan rust en het trekken/dragen van te zware lasten
 • oververhitting door gebrek aan schaduw
 • kreupelheid o.a. als gevolg van slecht beslagen hoeven
 • besmettelijke ziekten zoals paardengriep

 

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan kennis over de juiste voeding en verzorging van de dieren en een gebrek aan geld. Hier vind je een korte film over de omstandigheden waaronder dieren in Pakistan moeten werken en het werk dat Brooke Hospital for Animals daar verricht.

Brooke Hospital for Animals en World Animal Protection geven hulp door voorlichting en educatie en het verschaffen van gratis veterinaire hulp. Door het welzijn van werkdieren te verbeteren wordt ook bijgedragen aan het welzijn van de mensen die van de werkdieren afhankelijk zijn. Waylon, ambassadeur voor Brooke Hospital for Animals, ging op bezoek in Egypte. Zie hier de documentaire 'Meer dan muziek'.

Olifanten

In Thailand zet de stichting 'Bring the elephant home' zich in voor het welzijn van werk- en straatolifanten. Welzijnsproblemen die de olifanten ervaren zijn o.a.:

 • ondervoeding
 • maagproblemen
 • verwondingen aan voeten
 • leven zonder soortgenoten (olifanten zijn sociale dieren)
 • mishandeling
 • dieronvriendelijke trainingsmethoden
 • leven in een drukke stad

Hierbij enkele filmpjes van werkende olifanten


Ook de stichting 'Vrienden van de olifant' zet zich in voor de bescherming van de Aziatische en Afrikaanse olifant.
Klik hier voor een korte film.

Onvoldoende respect voor het dier

Naast het welzijn van werkdieren is er ook zorg of er wel op een respectvolle manier met werkdieren, met name in het buitenland, wordt omgegaan. Argumenten die in dit kader worden genoemd zijn:

Dieren zijn geen werkinstrument
Paarden, ezels en olifanten worden alleen als object/ding gezien waarmee geld kan worden verdiend. De waardigheid van het dier is in het geding.
Sommigen spreken ook van uitbuiting van dieren.

Dieren kunnen hun natuurlijke gedrag niet uitoefenen
Met name werkdieren in het buitenland, zoals paarden, ezels en olifanten hebben geen tijd en geen ruimte om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen. Dit s
chaadt niet alleen hun welzijn, maar tast ook hun integriteit aan. Ze kunnen namelijk niet hun 'ingebakken' gedragspatroon vertonen.

Dieren horen thuis in een natuurlijke omgeving
Sommige dieren worden gedwongen om te werken in de stad of in de bakkende zon. Dit is geen natuurlijke omgeving voor een dier.


Dieren worden in gevaarlijke en stressvolle situaties gebracht
Politiehonden en -paarden worden getraind en ingezet bij ME-acties, rellen, etc.

Dieren worden in het buitenland tot het onmogelijke gedwongen
Sommige werkdieren moeten zo hard werken dat ze er dood bij neervallen. De dieren kunnen hun grenzen niet aangeven. Ze sterven een vroegtijdige dood.


Nieuw beleid

Momenteel is er in Nederland geen nieuw beleid voor werkdieren voorzien.


Meer weten?

Zie films over werkdieren.