Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Overzicht dieren-, natuur- en milieuorganisaties

Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties, o.a.

Veel van deze Nederlandse organisaties hebben zich verenigd in de Dierencoalitie die in 2006 is opgericht.
De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 16 dierenbeschermingsorganisaties. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.

Nederlandse organisaties die zich inzetten voor dieren in het buitenland, o.a.

             

Buitenlandse/internationale dierenbeschermingsorganisaties, o.a.
Natuurorganisaties (ter bescherming van ecosystemen en bescherming van dieren in het wild in Nederland en in het buitenland)

Milieuorganisaties
Diverse milieuorganisaties zetten zich ook voor dieren in daar waar raakvlakken zijn met milieu en/of natuur, zoals:


Eurogroup for Animals
Op Europees niveau behartigt Eurogroup for Animals de belangen van de dieren. Dit doet zij voor zo'n 40 dierenorganisaties in Europa.