Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Dierenwelzijnsproblemen bij kippen

In 2007 heeft Wageningen UR Livestock Research in opdracht van de overheid onderzoek gedaan naar het welzijn van landbouwhuisdieren. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden'. In 2011 heeft een eerste herhaling van dit onderzoek plaatsgevonden. Hieronder worden de belangrijkste welzijnsproblemen genoemd die door de wetenschappers zijn geconstateerd en de oorzaken van dierenwelzijnsproblemen in de pluimveehouderij. De mate waarin deze problemen voorkomen verschilt per bedrijf en per dier.

Leghennen: hennen die eieren leggen voor consumptie

 • Leghennen worden beperkt in hun natuurlijke gedrag
 • Verrijkte kooisystemen, groepskooien en koloniehuisvesting hebben beperkingen voor het scharrelen, fladderen, stofbaden, rusten en nestgedrag.
 • Pijn, verwondingen en in sommige gevallen kannibalisme als gevolg van het verenpikken. Oorzaken voor dit gedrag hebben te maken met aanleg, opfokcondities, stalklimaat en groepsgrootte.
 • Snavelbehandelen (het verwijderen van de snavelpunt bij kuikens) leidt tot:
 • verdwijnen van een deel van de tastzin
 • het vermogen om gericht te pikken
 • chronische pijn bij een klein deel van de kuikens
 • Gezondheid
 • Vogelmijt (bloedluis) zorgt voor jeuk, bloedarmoede, lagere weerstand tegen en overbrenging van allerlei ziektes, verstoring van de rust en meer uitval. 
 • Maag-, darm- en verteringsstoornissen als gevolg van bacteriebesmettingen.
 • Verwondingen en botbreuken als gevolg van
 • botsingen met onderdelen van het huisvestingssysteem
 • het onzorgvuldig vangen voor het opkratten voor transport
 • angst voor mensen waardoor ongewenste gedragsveranderingen optreden, zoals schrikreacties
 • Slecht ontworpen zitstokken dragen bij aan vervormingen van het borstbeen
 • Het doden van eendagskuikens via bedwelming met CO2. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Ministerie van Economische Zaken) heeft in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de problematiek rond eendagskuikens. Klik hier voor informatie en een film. Meer informatie? Zie www.waardelozehaantjes.nl


Vleeskuikens: kuikens die worden gehouden voor hun vlees

 • Vleeskuikens hebben een beperkte mogelijkheid tot natuurlijk gedrag zoals scharrelen, stofbaden, fladderen, rusten en nestgedrag
 • te weinig bewegingsruimte door de hoge bezettingsdichtheid van de stal aan het einde van de opfokperiode (de dieren zijn dan groot en zitten dicht op elkaar)
 • verminderde mobiliteit als gevolg van (ongebalanceerde) lichaamsvorm en botafwijkingen
 • stofbaden wordt belemmerd door slechte strooiselkwaliteit
 • verstoring van het rustgedrag door het ontbreken van een dag-nacht ritme
 • ontbreken van zitstokken (om te rusten)
 • Vleeskuikens hebben lichamelijke aandoeningen die pijn en verminderde mobiliteit veroorzaken:
 • voetzoollaesies, brandhakken en borstblaren als gevolg van hun hoge groeisnelheid, lage voerconversie en hoog aandeel in borstvlees, zeker in combinatie met slechte strooiselkwaliteit
 • gewrichts- en skeletproblemen als gevolg van groeistoornissen of infectieuze oorzaken (of een combinatie van beiden). 
 • Hongergevoel bij vleeskuikenouderdieren (de dieren die eieren voor vleeskuikens leggen). Om voldoende eieren te kunnen leggen, mogen de ouderdieren niet te snel groeien en vervetten. Daarom krijgen ze veel minder voer dan ze zouden willen eten. 
 • Chronische stress, angst en ernstige wonden bij vleeskuikenouderdieren als gevolg van het ruwe paringsgedrag van de hanen. De paring wordt namelijk niet meer voorafgegaan door baltsgedrag en de hennen proberen te vluchten voor de haan.
 • Bij de vleeskuikenvaderdieren worden teenkootjes en sporen geamputeerd om ernstige verwondingen bij de hennen tegen te gaan. Dit geeft acute pijn. 
 • Botbreuken die ontstaan als gevolg van het (ruwe) vangen, hanteren en in kratten stoppen van de kuikens. Dit kan leiden tot bloeduitstortingen, botbreuken en sterfte.
 • Vleeskuikens ervaren hittestress bij langdurig transport
 • Veel vleeskuikens worden voorafgaand aan de slacht niet goed verdoofd door de waterbadverdoving en dus levend geslacht.

In 2011 heeft Compassion in World Farming een documentaire gemaakt over het leven van de vleeskip.