"Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil." - Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Dierenkunst op straat 

Overal in steden en dorpen is in de openbare ruimte 'dierenkunst' te zien. In de vorm van beelden, ornamenten op gebouwen, bruggen, fonteinen, reliëfs, gevelstenen en monumenten. Het dier kan zijn verbonden aan een stad. Het komt voor in het stadswapen en is dan ook vaak in het straatbeeld terug te vinden. Denk aan de ooievaar in Den Haag. Het dier kan ook de functie van een gebouw benadrukken, bijvoorbeeld dieren op een waag waar vroeger vee werd verhandeld. Het kan ook gaan om een symbolische betekenis. Zie hiervoor de pagina over symboliek.
Een korte impressie van dierenkunst op straat vind je hier.

Dierenbeelden

Meer dierenkunst in Nederland is te vinden op de website Mens & Dier in steen en brons.

Ruiterbeelden

Standbeelden worden ter ere of ter nagedachtenis van iemand in de openbare ruimte neergezet. Veel personen zijn, indien zij ruiter waren, afgebeeld op hun paard.

Ornamenten

Veel kunst is ter versiering van de leefomgeving. Daarbij worden vaak dieren afgebeeld. Ze worden als ornament gebruikt op bruggen, deuren, fonteinen, gebouwen, gedenkstenen/monumenten, hekwerk, standbeelden, tegels, vloeren, uithangborden en windwijzers.

Van oudsher werden dierenfiguren vaak als ornament gebruikt op overheidsgebouwen en op religieuze gebouwen zoals kerken en tempels. Ook de rijke mensen versierden hun huizen met dierlijke ornamenten zoals leeuwen. Leeuwen, als koning van het dierenrijk, geven een zekere status. Fonteinen dien(d)en vaak ter verfraaiing van de stad, het dorp, paleizen of andere gebouwen. Ze waren/zijn vaak een statussymbool van machthebbers, rijken en projectontwikkelaars, maar zorg(d)en ook voor verfrissing en drinkwater. Vaak werden ook dierenfiguren voor de fonteinen gebruikt. Met name in de tijd van de barok (17e eeuw en 1e helft 18e eeuw) werden fonteinen gewaardeerd. Uit die tijd dateren ook de fonteinen in de tuinen van Versailles en de fontein in de tuin van Paleis 't Loo.

Ornamenten op gebouwen

Bruggen

Fonteinen

Hekwerk

Antieke tegels

Uithangborden

Windwijzers

Monumenten en gedenkstenen

Monumenen worden opgericht ter herinnering aan een belangrijke gebeurtenis of een persoon. Het kan gaan om een beeld, kunstwerk, zuil, gedenksteen, gebouw, ruiterbeeld of standbeeld. Op veel van deze monumenten staan ook dieren afgebeeld.

Er zijn ook monumenten opgericht voor  dieren. Klik daarvoor hier.